Home

València defensa

Programa Valencià de Protecció Integral i Acolliment de Defensores i Defensors de Drets Humans


Objectiu


El programa té com a objectiu oferir un entorn segur a dues persones defensores de drets humans durant un període de 6 mesos pertanyents a comunitats, organitzacions i moviments socials que veuen amenaçada la seua vida o integritat física i psicològica, amb motiu de la seua labor, contribuint a disminuir el risc, enfortir les seues capacitats i difondre l’agenda de defensa de drets de les seues comunitats, organitzacions o moviments socials.

A qui va dirigt

Persones vinculades a organitzacions o moviments socials que vegen amenaçada la seua vida o la seua integritat pel treball que realitzen en defensa dels drets humans i el territori.

Activitats


Selecció de les persones participants

Les persones candidates a ser acollides seran proposades per organitzacions populars, moviments socials o comunitats amb les quals treballen les organitzacions valencianes.

Agenda d’incidència i sensibilització

S’organitzaran reunions d’incidència política amb institucions públiques, privades i organitzacions de la societat civil, així com actes públics de sensibilització (xarrades, ponències en espais acadèmics i/o socials,…).

Tràmits per a la reubicació 

Gestió de bitllets i visats (contactes amb consolats, Ministeri d’Afers exteriors, etc).

Creació de xarxes de solidaritat.

S’organitzaran reunions per a establir o intensificar xarxes de solidaritat amb les organitzacions o comunitats a les quals pertanguen les persones acollides, de manera que la seua estada a la nostra ciutat servisca també per a enfortir la seua lluita per la defensa dels drets humans.

Acolliment inicial.

Suport en la realització de tràmits soci-administratius (empadronament, targeta sanitària, residència, escolarització en cas de família, etc). Taller de presentació del Programa, coneixement de la societat valenciana, compromisos de convivència; etc.

Formació

Es valora la necessitat formativa de les persones acollides pel que s’elaborarà un pla formatiu, que inclourà preferències de la persona i matèries vinculades amb el seu treball en la defensa dels drets humans.

Acompanyament psicosocial

Facilitació d’espais d’expressió i reconeixement de l’impacte emocional que els fets violents han ocasionat en les persones acollides.

Seguiment al retorn

Després del retorn de les persones acollides als seus països d’origen, es realitzarà un seguiment de la seua situació personal i comunitària.

Difussió

A més de la difusió de les activitats públiques que realitzen les i els defensors durant la seua estada, amb la possibilitat de realitzar publicacions anuals sobre el Programa, els processos de resistència i organitzacionals dels països d’origen i les històries de vida de les defensores i defensors de DDHH.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Primeros pasos